Saturday, September 18, 2010

ಇವರ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು !!

ಪುಟ್ಟ ರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳಿಗೆ , ಸಾವಿರದ ಶರಣು.

ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂಧವಾದ ದಿನ.


ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ ಗವಾಯಿ - Rest in peace

ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಶ್ರು ತರ್ಪಣ.


--

http://en.wikipedia.org/wiki/Pandit_Puttaraj_Gawai

http://www.hindu.com/2010/09/18/stories/2010091863650100.htm

--

ನೀನು ಸಮಜಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿ, ದೇವರು ನಿನಗಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾನೆ

No comments: